2openeyes: netwerk voor sociale innovatieWaarom 2openeyes: We worden geconfronteerd met een snel vergrijzende bevolking en een sterk veranderende samenleving. Hoewel dat door velen als probleem wordt gezien, biedt het juist allerlei nieuwe uitdagingen en kansen. Maar dan moet je ze wel (willen) zien. Wij willen overheden en bedrijven inspireren en helpen om deze kansen in de nieuwe samenleving te signaleren en benutten. We doen dat onder meer door inspirerende bijeenkomsten te organiseren, innovatieve projecten te presenteren en out-of-the-box denken en discipline-overstijgende samenwerking te stimuleren.

  • Hoe: Mensen verbinden en helpen om doel en richting te vinden en innovatieve oplossingen te ontwikkelen in de vergrijzende en veranderende samenleving.
  • Wat: Inspirerende verhalen een podium geven, gevolgd door dialoogsessies en out-of-the-box brainstorms die bijdragen aan idee-ontwikkeling. Faciliteren van een koppeling aan de brede kennis en ervaring die in ons netwerk aanwezig is. Ruimte om je eigen ideeën in te brengen en samen aan te scherpen. Gelegenheid om te bouwen aan een netwerk van potentiële partners, mede-ontwikkelaars en vrienden.
  • Wie wij zijn: De oprichters van 2openeyes vormen een internationaal georiënteerde groep die elkaar vond in een gedeelde ambitie om de verlammende ‘teneur’ die Nederland in zijn greep lijkt te houden, om te buigen naar kansen en energie en een nieuwe discours van vernieuwing.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *