Op woensdag 2 maart organiseren MIJN SCHOOL en 2openeyes een Ronde Tafel Jongeren
Thema: Verbinden en Vernieuwen met en voor Jongeren samen met onderwijs, zorg, gemeente en werk

De jeugd heeft de toekomst en dient zich daarom optimaal te ontwikkelen om dit ook waar te maken. Zowel de jongeren zelf als de eigen leefomgeving, onderwijs, bedrijven, ondernemers, gemeenten en zorginstellingen hebben hier een gedeelde taak om samen de juiste condities te creëren voor kansrijke toekomstperspectieven.

Makkelijker gezegd dan gedaan, want de werkelijkheid in de praktijk is anders:
– Regels, budgetten, normeringen en standaardprogramma’s met bijbehorende vakkenpakketten en trajectduren zijn leidend op scholen
– Jongeren die buiten de grote groepen en gemiddelden vallen hebben veel minder kans op diploma’s en passend werk op de arbeidsmarkt. Eén op de 10 jongeren jonger dan 27 jaar zit in de bijstand en laagopgeleiden komen er moeilijk uit
– De aansluiting op de arbeidsmarkt is onvoldoende waardoor zowel de jongeren als de bedrijven en ondernemers niet van elkaars kennis, kunde en kwaliteiten kunnen profiteren en ontwikkeling stagneert
– Psychische klachten op jonge leeftijd neemt fors toe
– Door moeilijke thuissituaties en het gebrek aan perspectief zien jongeren geen mogelijkheden en kiezen ze makkelijker voor de “slechte weg” met alle gevolgen van dien

Een schets van de werkelijkheid, die we niet mogen wegwuiven, maar waar we iets mee moeten. Waarom? Omdat het gaat over mensen en ons arbeidspotentieel voor de toekomst in een vergrijzende maatschappij. We hebben een gezamenlijke gedeelde verantwoordelijkheid op te pakken en wel nu.

Stellingen voor deze Ronde Tafel Sessie:
1. Het onderwijs kan zichzelf straffeloos centraal stellen en is niet verantwoordelijk voor de prestaties.
2. Werkgevers willen voor dubbeltje op de eerste rij zitten en kiezen daarom iemand van de bijstand.
3. Jongeren en ouderen in de bijstand hebben het aan zichzelf te danken en hebben geen talent.
4. Werkgevers vinden ouderen niet rendabel omdat ze te duur zijn en niet meer mee kunnen.
5. Gemeenten weten goed wat er speelt in hun gebied onder jongeren en ouderen.

Aan de hand van deze stellingen willen we graag met jongeren, ondernemers, gemeente, zorg- en onderwijsinstellingen hierover in gesprek gaan. We zijn geïnteresseerd in de dilemma’s, uitdagingen en vooral vernieuwende ideeën die in de praktijk zijn gebracht om elkaar te inspireren en van elkaar te leren.

Doe je mee? In dat geval graag even via info@2openeyes.eu aanmelden. De Ronde Tafel vindt plaats van 16.30-19.00 uur bij MIJN SCHOOL, Terborgseweg 106, 7005 BC in Doetinchem. MIJN SCHOOL is gevestigd achter het gebouw van Wedeo. Er zijn geen kosten aan verbonden.

De ideeën uit de ronde tafel zullen als input dienen op ‘De Dag van Ontregeling en Verbinding die 2openeyes met Seats2Meet en andere partnerorganisaties organiseert op vrijdag 22 april 2016. Tijdens dit event brainstormen we met iedereen die wil mee wil denken over alternatieven. Dit gaat dan niet alleen meer over jongeren, zorg, onderwijs en werk, maar ook over wonen, bouwen en ruimtelijk beleid. Deze dag moet uiteindelijk resulteren in o.a. een boek met voorbeelden en praktische aanbevelingen voor het veld en voor de overheid.

Please like & share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *