Op donderdag 3 maart organiseren Blauwhoed en 2openeyes een Ronde Tafel over wonen, bouwen en ruimtelijk beleid en de vernieuwingen in deze werkvelden. Waarom?

Enkele weken geleden ook weer mooi verwoord in de NRC: “2016 wordt het jaar waarin marktleiders in allerlei sectoren moeten vechten tegen start-ups. Zij kunnen van de taxiwereld en hotelsector leren hoe ze zich niet moeten laten verrassen door nieuwkomers. (…) Zulke schokken zijn te verwachten in meer branches” Dat deze schokken ook onze wereldvan bouwen en wonen raken staat buiten kijf. Sterker nog, dit gebeurt al. Interessant is dan ook de vraag hoe we binnen en buiten ons vakgebied de allianties smeden om de beste en meest aantrekkelijke producten te blijven realiseren en hoe we zo goed mogelijk kunnen bijdragen aan de vragen vanuit de samenleving.

Daar gaan we met elkaar over in gesprek. Maar ook: wat betekent de opkomende vraag naar tiny houses? Hoe spelen we in op de vergrijzing? En, wat willen en kunnen we eigenlijk met smart? Dit en meer tijdens de Ronde Tafel.

Doe je mee? In dat geval graag even een inschrijving via info@2openeyes.eu. De Ronde Tafel vindt plaats van 13.30 – 16.00 uur op het kantoor van Blauwhoed, Lichtenauerlaan 80, 3062 ME te Rotterdam. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers. Er zijn geen kosten aan verbonden.

De ideeën uit de ronde tafel zullen als input dienen op ‘De Dag van Ontregeling en Verbinding die 2openeyes met Seats2Meet en andere partnerorganisaties organiseert op vrijdag 22 april 2016. Tijdens dit event brainstormen we met iedereen die wil mee wil denken over alternatieven. Dit gaat dan niet alleen meer over wonen, bouwen en ruimtelijk beleid, maar ook over zorg, onderwijs en werk. Deze dag moet uiteindelijk resulteren in o.a. een boek met voorbeelden en praktische aanbevelingen voor het veld en voor de overheid.

Klik hier voor meer informatie over 22/4 en om je aan te melden.

 

Please like & share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *